LV| EN| RU|

we care about our customersRUT apsaimnieko un pārvalda nesen rekonstruētās saldētavas, kas atrodas Brīvajā Ekonomiskajā zonā:

  • uzglabājamo kravu apjoms 12 000 t (~ 10000 paletes);
  • kopējā platība 7000 kv/m;
  • 8. uzglabāšanas kameras - katra no tām aizņem ~840 kv/m lielu platību;
  • temperatūras diapazons no + 5 °C līdz -22 °C;
  • uz vietas esošais Robežinspekcijas postenis veic no trešajām pasaules valstīm atceļojošo pārtikas produktu sanitārās un veterinārās pārbaudes, fitosanitārās pārbaudes un pārtikas produktu nekaitīguma pārbaudes;
  • saņemta atļauja no ES un trešajām pasaules valstīm transportējamo augu un dzīvnieku izcelsmes produktu uzglabāšanai - saldēti, atdzesēti produkti un produkti, uz kuriem netiek piemērotas temperatūras prasības (atļauja saņemta atbilstoši Dir.97/78/EK 12. pantam);
  • Eiropas saldētavu pārvaldīšanas un loģistikas asociācijas biedrs (ECSLA).