we care about our customersRUT apsaimnieko un pārvalda nesen rekonstruētās saldētavas, kas atrodas Brīvajā Ekonomiskajā zonā:

  • uzglabājamo kravu apjoms 12 000 t (~ 10000 paletes);
  • kopējā platība 7000 kv/m;
  • 8. uzglabāšanas kameras - katra no tām aizņem ~840 kv/m lielu platību;
  • temperatūras diapazons no + 5 °C līdz -22 °C;
  • uz vietas esošais Robežinspekcijas postenis veic no trešajām pasaules valstīm atceļojošo pārtikas produktu sanitārās un veterinārās pārbaudes, fitosanitārās pārbaudes un pārtikas produktu nekaitīguma pārbaudes;
  • saņemta atļauja no ES un trešajām pasaules valstīm transportējamo augu un dzīvnieku izcelsmes produktu uzglabāšanai - saldēti, atdzesēti produkti un produkti, uz kuriem netiek piemērotas temperatūras prasības (atļauja saņemta atbilstoši Dir.97/78/EK 12. pantam);
  • tiek gaidīts lēmums par Krievijas sertifikāciju;
  • Eiropas saldētavu pārvaldīšanas un loģistikas asociācijas biedrs (ECSLA). 
Kontakti
Aprīkojums
Karte
Kuģu saraksts
Konteineri Dzelzceļa pievads un vagonu apkalpošana Beramkravu un ģenerālkravu pārkraušana Noliktavas un kravu uzglabāšana RAM Revolving Spreader
Aprīkojums
Kontakti
Uzņēmums
Karte